the journey

Published: 10 years ago

Misinformation?

Jeg overraskes over den tiltagende mængde af bøger, rapporter, videoer, kurser, workshops etc. der påstår de har nøglen til det “lykkelige liv”, uden selv at leve et liv i overenstemmelse med deres “forkyndelse”… andet selvfølgelig end i det glossy marketingsmateriale der omgiver produkterne… Det …